CF辅助
CF辅助

购买与使用教程

 新手指南

 

 

 

 

1.     浏览器输入本站网址:wg126.com,

                                                                                                         

                                                         

 

      进入网站后选择想要的辅助,这里以穿越火线为例:

 

                                              

 

 

 

2.     点击穿越火线,进入穿越火线辅助类,往下翻,选择需要的辅助(这里以天马为例):

 

 

                                                     

3.     点击下载地址选项的耐心观看教程: