CF辅助
CF辅助

如何购买辅助

 

 

1.     浏览器输入本站网址:www.wg126.com,
                                                                                                         


      进入网站后选择想要的辅助,这里以穿越火线为例:

                                               

 

2.     点击穿越火线,进入穿越火线辅助类,往下翻,选择需要的辅助(这里以天马为例):

3.     点击下载地址选项的耐心观看教程: